*  = se vor menționa aspecte deosebite, îndeosebi cele care au generat neplata despăgubirilor aprobate sau eventualele litigii

Ordinea completării în tabel este cea corespunzătoare petrecerii/desfășurării evenimentelor. Astfel, prima dată va fi operată col. 10. Odată cu aceasta pot fi operate col. 1, 2, 3, 4, 5, 6 în funcție de informațiile concrete și sigure furnizate de convocarea prevăzută la col. 10. Apoi se completează datele corespunzătoare col. 11. Odată cu aceasta se completează și col. 7,8,9 și oricare din col. 1,2,3,4,5,6 dacă nu au existat date corecte pentru a fi completate anterior. Ulterior se completează în următoarea ordine: col.12,13,14, (15,16,17 – după caz), 18,19. Col. 20 se poate completa oricând este cazul. În cazul în care se constată erori privind datele înscrise în acest tabel/centralizator, persoanele îndreptățite pentru a introduce date pot opera oricând în sensul corectării acestor erori, mențînându-se în sistem istoricul acestor operări.

Acest tabel/centralizator este realizat având în vedere legislația în vigoare la momentul actual (Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1679/2008), urmând ca structura acestuia să fie modificată/completată la intrarea în vigoare a noii hotărâri a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Pozițiile nr. 1 și 2 completate conțin date fictive, fiind operate pentru exemplificare.